.team_page h2{. font-size: 15px; }

Core Committee

 • Jayaram Venkatesan

  Convenor

 • Jahir Hussain

  Joint Convenor

 • Kasim Basith

  Joint Convenor

 • Nakkeeran.P

  Treasurer

Consultative Body Members

 • Athher Ahmed

 • Antony.B

 • RadhaKrishnan

 • Bhaskar

 • Chandramohan

 • David Manohar

 • Deepa

 • Haris Sulthan

 • Kanchan Asrani

 • James Prabhakar

 • Mohan Sundar

 • Subathra devi

 • Suresh Kumar. A

 • Sam Ponraj

 • Dev Anand

 • Jeya Singh V

 • Prashanth Goutham

 • Madhuvanthi Bharathi

 • Shruthi Shri

 • Ramesh